42 231 59 32 • likwidacjaszkod@saint-gobain.com •

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o.
KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych

Polityka prywatności i plików cookies

 

 §1

Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 92278, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 335 075 400 zł, NIP 928-100-52-05, zwana dalej „Saint-Gobain”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://auto-szyby.pl/, zwaną dalej „Portalem”.

 §3

 • Użytkownik w celu skontaktowania się z Saint-Gobain musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi i może być niezbędne do rozwiązania poruszonej przez Użytkownika sprawy.
 • Użytkownik może także skontaktować się z Saint-Gobain wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
 • Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Saint-Gobain, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§4

 1. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain.
 2. Saint-Gobain może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§5

Saint-Gobain  informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe i urzędy, agencje marketingowe, banki, które współpracują z nami przy ofertach prezentowanych w Portalu, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, a także podmioty prowadzące nasze call-center oraz warsztaty, które z nami współpracują.

§6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Saint-Gobain.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik będzie ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Saint-Gobain lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§7

 1. Saint-Gobain przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Saint-Gobain w trakcie kontaktu Użytkownika z Saint-Gobain, a także w celu marketingowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.


§8

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Saint-Gobain lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Saint-Gobain będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej przez Użytkownika sprawy.

 §9

Saint-Gobain  stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 §10

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Saint-Gobain w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.


§11

 1. Saint-Gobain wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Saint-Gobain.
 1. Saint-Gobain  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
  2. obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Saint-Gobain  przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§12

 1. Saint-Gobain informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Saint-Gobain wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Saint-Gobain poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§13

Saint-Gobain  informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: komunikacja.autover@saint-gobain.com .
 2. Polityka znajduje się na stronie https://auto-szyby.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Saint-Gobain.